Om Motorsport

Begreppet motorsport är ett samlingsnamn för sporter som innefattar fordon. Inom motorsport finns det flera huvudkategorier vilka erhåller ett flertal underkategorier.

Huvudkategorierna är bilsport, motorcykelsport, snöskotersport och båtsport.
Inom bilsport ingår dragracing, folkrace, racing, karting, rally och bilorientering.
Motorcykelsport är den motorsport som har flest underkategorier. Dessa är dragbike, enduro, freestyle motorcross, isbana, isracing, motorcross, roadracing, rundbana, trial, speedway, supermoto, minimoto. Det är många olika grenar som kan vara svåra att hålla reda på för den som inte är så insatt. Snöskotersport innehåller grenarna skotercross, enduro, backe och dragracing. Intresset för snöskotersport har ökat kraftigt under de senaste åren och numer är det en året-runt-sport.

Inom båtsport är underkategorierna offshore, aquabike, rundbana och classic.
Motorsport är en mycket populär typ av sport. Könsfördelningen inom sporten är inte så jämställd eftersom den största delen av människor som utövar sporten är män. Men trots det så finns det ändå ett flertal kvinnor som är utövare av sporten och det är på uppgång. Motorsport är väldigt kul för många men den har en väldigt dålig påverkan på miljön på grund av de enorma koldioxidutsläpp som sporten medför.